Vi på Björdes är din lokala aktör för all fordonsrelaterad hjälp dygnet runt, året runt i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik. Behöver du vägassistans/bilbärgning inkl. TMA-skydd, oavsett fordonstyp, i Östergötland så är vi aldrig längre än ett samtal bort.

Du kan lita på oss

Sedan 1985 har vi bärgat bilar i Östergötland. Vårt mål är att du ska känna dig väl omhändertagen och trygg när det som inte får hända ändå händer “bilen går sönder”.

  •  Vi försöker ALLTID att vara på plats hos dig och ditt fordon inom en timme

  • Är du på resande fot hjälper vi dig med ersättningsbil, hotell eller det som passar dig bäst.

  • Vår personal är utbildade i restvärdesräddning och har lång och bred erfarenhet av all slags bärgning.

  • Vi arbetar åt samtliga försäkringsbolag och har avtal med de större försäkringsbolagen

KONTAKTA OSS

Björdes Bilbärgning

Björdes Bilbärgning AB är ett företag med säte i Norrköping som varit verksamma med samma ägarstruktur sedan 1985. (se separat avsnitt om historien här-> )

Vi utför uppdrag för alla fordon oavsett försäkringsbolag/omfattning och har också direkta eller indirekta avtal med ett flertal av de större aktörerna i försäkringsbranschen.
Utöver försäkringsbolagen så är vi också åtgörare för bilimportörer/producenter och har också avtal med så väl polismyndigheten i Östergötland som kronofogden och försvarsmakten.

Sedan 2017 har vi också en egen TMA-bil som utgör skydd i samband med väghjälp längs hårt trafikerade/oöversiktliga vägar.
Vi har också en fullt utrustad kudd-vagn med lyft- och nedtagningskuddar för restvärdesräddning i samband med olyckor där tyngre fordon är inblandade.

Vår personal är utbildade i hantering av el-bilar, restvärdesräddning, hantering av farligt gods och första hjälpen och har självklart också alla nödvändiga kravställda och generella utbildningar för arbete på och längs vägen.

Vi var i perioden 1994 till 2020 anslutna till Falck Räddningskår och är sedan hösten 2017 avtalsknutna som leverantör för SOS International AB i hela Östergötland.

Vårt mål är att du ska känna Dig väl omhändertagen och trygg när det som inte får hända ändå händer, “bilen går sönder”. Vi försöker alltid att vara på plats hos dig och ditt fordon inom en timme men visst kan det hända att vi måste omprioritera och låta någon annan gå före om just din situation inte är av akut karaktär.

Vi eftersträvar alltid att försöka reparera bilen på plats så att du kan fortsätta din resa i det egna fordonet men om vi av olika orsaker inte lyckas med det bärgar vi ditt fordon till lämplig verkstad eller annan destination och är du på resande fot hjälper vi dig självklart med ersättningsbil, hotell eller det som passar dig/er bäst.

Bärgning
Personbilar

Bärgning
tunga fordon

Bärgning
MC

Restvärdes-
räddning

Ersättningsbil & Hotell

Samarbete försäkringsbolag
& myndigheter

Våra fordon

Våra medarbetare

Peter Björde
VD/stationschef

Per Johansson
Bärgare

Marie-Helene Winell
Koordinator

Malin Johansson
Kundreskontra

Göran Janbring
Bärgare

Kristian Karlsson
Extrabärgare

Olle Karlsson
Extrabärgare

Bauta Swensson
Bärgare

Ronny Johnsson
Bärgare